🦋جبر و احتمال ، خیلی سبز ، ۱۶۵۰۰ تومان
🦋۳۶۰ درجه ی حسابان، مهروماه، ۲۳۰۰۰ تومان
🦋زبان تخصصی، گرامر، خیلی سبز، ۱۹۵۰۰ تومان
🦋زیست شناسی سال دوم، نشر دریافت، عمارلو، ۲۳۰۰۰ تومان
🦋زبان تخصصی کنکور، مبتکران، عمارلو، جلد اول، ۲۸۰۰۰ تومان
🌸روان شناسی، گاج میکرو، ۱۴۰۰۰ تومان
🌸عربی جامع انسانی، مشاوران، ۳۰۰۰۰تومان
🌸ادبیات پیش دانشگاهی خیلی سبز، ۲۱۰۰۰ تومان
🌸جغ افی پایه(دوم و سوم)، مشاوران، ۲۰۰۰۰ تومان
🌸زمین شناسی کنکور،خیلی سبز، ۲۳۰۰۰ تومان
🌸تاریخ ادبیات مصور، ۱۵۰۰۰ تومان
🌸زبان انگلیسی جامع، مشاوران، ۲۵۰۰۰ تومان
🌿دور دنیا در ۴ ساعت، رشته ی ریاضی، جلد اول
🌿دور دنیا در ۴ ساعت، رشته ی ریاضی، جلد دوم
🌿دور دنیا در ۴ ساعت، رشته ی تجربی، جلد اول
🌿دور دنیا در ۴ ساعت، رشته ی تجربی جلد دوم،
🌿دور دنیا در ۴ ساعت ، رشته ی انسانی، جلد اول،
🌿دور دنیا در ۴ ساعت، رشته ی انسانی ، جلد دوم
قیمت: توافقی 😉
اکثر کتاب ها نو و بدون خط خوردگی هستند. 😻
👍👇

@entekhab_rah