همیشه فریاد لازم نیست
گاهی از سکوت "لبی" می‌توان کَر شد…

#پروفایل

🌹 @barane6gh☔️