دوستان سایت های گلدن فارم و مانی بانک ومانی بردز _ سایپر دراکون و زد پارک واستخراج دلار وبیگ مانی سایت های بسیار معتبر و قدرتمندی هستن که براشون تلاش کنید میلیونر می شوید و تو این وضعیت بازار گرانی می تونید خودتون را نجات بدید و پول های زیادی به دست بیارید.کمی تلاش و پشتکار داشته باشید و زیرمجموعه سازی کنید به طور زنجیروار و پله پله صعود می کنید.
مثلاً اگه 1 زیر مجموعه بگیرید و همین زیر مجموعه هم تا لول پنجم تا الی آخر زیرمجموعه بگیره فقط از لول 1 کلی سود براتون به دست میاد.

لول 1👈
1/2/4/8/16/32/64
الی اخر

لول 2👈
1/2/4/8/16/32/64
الی اخر

لول 3👈
1/2/4/8/16/32/64
الی اخر

لول 4👈
1/2/4/8/16/32/64
الی اخر

لول 5👈
1/2/4/8/16/32/64
الی اخر

به همین ترتیب با یک چشم به هم زدن میلیونر می شوید و سودهای کلان به دست میارید.