🔸وضعیت بورس ایران شاخص کل 1398 واحد معادل 0.43 درصد رشد کرد.