روحانی در ایروان:

🔹استفاده آمریکا از دلار به عنوان یک سلاح، به تروریسم اقتصادی منجر می‌شود.

🔹همکاری جمعی و منطقه‌ای در قالب اتحادیه‌های اقتصادی، تجاری و سیاسی مورد حمایت تهران است.

🔹سیاست ایران حفظ صلح و ثبات در منطقه و از جمله خلیج‌فارس و تأمین آزادی و امنیت کشتی‌رانی در تنگه هرمز است.

🔹امنیت و صلح در خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز با مشارکت کشورهای این منطقه تأمین می‌شود./ فارس