باواریایی‌ها لندنی‌ها را به سخره گرفتند

تاتنهام ۲
بایرن مونیخ ۷

💥گنبری پوکر کرد
@the2ndHalf