باواریایی‌ها لندنی‌ها را به سخره گرفتند تاتنهام ۲ بایرن مونیخ ۷ 💥گنبری پوکر کرد @the2ndHalf