😱یکی از بزرگترین عوامل مشکلات ما، گفتگو های درونی منفی ماست
که به صورت ناخودآگاه تولید می شوند

اگر جلوی آنها را نگیریم مدام مانع پیشرفت ما خواهند شد ☹️
و اگر آن ها را اصلاح کنیم گفتگوهای مثبت و سازنده ای خواهیم داشت که دائما ما را به پیشرفت تشویق می کنند 😍

شما هم دوست دارین گفتگو های منفی ذهنتون رو مدیریت کنید؟ با ما در کانال زندگی شاد به کمک ارتباط موثر باشید🤔

1-گفتگو های ذهنی خود را رصد کنید و به کلماتی که در آن به کار می برید دقت کنید(آن ها را به صورت صوت یا نوشته در بیاورید و از دید ناظر بیرونی به آن نگاه کنید)

2-جملات منفی که دائما در ذهن خود تکرار می کنید پیدا کنید

3-به جای جملات منفی و مخربی که ناخودآگاه در ذهن تان تولید می شود ،جملات مثبت و سازنده بسازید و به صورت آگاهانه آن را تکرار کنید.این تلقین گاهانه به مرور گفتگو های درونی شما را اصلاح خواهد کرد.🌹🍃🌹
@chgonjazabbashem
🌹کانال چگونه جذاب باشیم🌹