مهمترین امتیازات بیمه‌نامه عمر و تامین آتیه پاسارگاد:

تشکیل جدول سرمایه‌گذاری بلندمدت با سود تضمینی
برخورداری از سود مشارکت در منافع
پوشش فوت طبیعی
پوشش فوت بر اثر حادثه
دریافت غرامت در صورت ابتلا به بیماریهای خاص
جبران هزینه‌های بیمارستانی بر اثر حادثه
پوشش از کار افتادگی
پوشش نقص عضو
دریافت پوشش درمان تکمیلی SOS
پوشش آتش‌سوزی منزل مسکونی
پوشش بلایای طبیعی زلزله و آتشفشان.
دریافت وام از محل ارزش بازخرید قرارداد.

بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد
🔱به ما بپیوندید: