📌دکتر سلیمانی در پاسخ به این سوال که بار مالی صدور آنلاین بیمه شخص ثالث بر دوش نمایندگان است و در صورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گذار، نمایندگان با مشکل مواجه می شوند و آنها باید چه کنند، گفت:
نمایندگی ها بیمه نامه را صادر می کنند و وظیفه دارند از ۱۵ اردیبهشت ماه به وصول حق بیمه ها اقدام کنند. تا کنون ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار بیمه نامه صادر شده است و این بیانگر تعامل خوب نمایندگان با بیمه گذاران بوده است و مطمئنا آن دسته از هموطنانی که تا کنون موفق به دریافت اصل بیمه نامه خود نشده و حق بیمه را پرداخت نکرده اند نیز با نمایندگان برای پرداخت حق بیمه خود همکاری کرده و نمی گذارند آنها دچار نگرانی شوند و در نهایت در صورتی که بیمه گذار حق بیمه را در تاریخ مذکور پرداخت نکرد بیمه نامه آن تعلیق می شود.