دوستان اگه بیشتر از 1k سفارش بدین
تخفیف هم میدم 🥰🤍
جهت سفارش👇🏻👇🏻
@Dorsa_a1