#اطلاعیه_اول:
سفر زیارتی کربلا معلی
هرکه داردهوس کرب وبلا بسم ا…

درنظرداریم کاروانهای زیارتی کربلا
(ارزان بر،آزاد)رابه حول وقوه الهی ،خاص زایراولی ها وکسانیکه تمکن مالی خوبی ندارند برنامه ریزی وراه اندازی نماییم لذا:
۱-هزینه سفر یک میلیون و دویست تومان
۲-رفت وبرگشت ۹روزبااتوبوس
۳-اقامت درعراق ۵روزمیباشد
۴-دراین سفرکربلا،نجف،کاظمین وسامراپیش بینی شده است
۵-مکان اسکان مشخص نشده هنوز (حسینیه یا هتل )

6.زمان حرکت کاروان هنوز مشخص نیست.
(تقریبا دو ماه دیگر )
7. ظرفیت محدود

دوستانی ک تمایل دارند اعلام کنند.

@mojtaba_e78

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#اطلاعیه_دوم:
سفر زیارتی مشهد مقدس
در نظر داریم کاروانی به مناسبت شهادت امام رضا (ع) برنامه ریزی و راه اندازی نماییم لذا:

1.هزینه سفر 120 هزار تومان می باشد.
2.پیاده روی از باغچه تا مشهد به طول ۳۰ کیلومتر می باشد.
3. مدت رفت و برگشت 5 روز می باشد.
(سه روز اسکان در مشهد مقدس)
4.ظرفیت محدود و محدودیت سنی ندارد.
5.زمان حرکت اوایل برج هشت می باشد.

دوستانی ک تمایل دارند اعلام کنند

@mojtaba_e78