دوستان عزیزان ستارگان بالیوودی به ستارگان هالیووودی پیوستند به خاطر شرایط کرونا کنسرت خونگی میزارند تو یکی از پستهام گذاشتم