دوستان عزیز بالیوودی به خاطر مشکل مالی مجبورم این کانالو بفروشم هر خوبی و بدی از ما دیدید ما رو حلال کنید