در 30 سالگی کارش را از دست داد؛
در32 سالگی در یک دادگاه حقوق شکست خورد؛
در 34 سالگی مجددا ورشکست شد؛
در 35 سالگی، عشق دوران کودکیش را از دست داد،
در 36 سالگی دچار اختلال اعصاب شد؛
در 38 سالگی در انتخابات شکست خورد؛
در 48،46،44 سالگی باز در انتخابات کنگره شکست خورد؛
به 55سالگی که رسید باز نتوانست سناتور ایالت شود؛ در 58سالگی مجددا سناتور نشد؛
در 60 سالگی به ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا برگزیده شد؛
او نظام برده داری را در آمریکا از بین برد.
نام او " آبراهام لینکلن " بود.
او هیچ گاه جا نزد، هرگز تسلیم نشد.
بازندگان آنهایی هستند که جا می زنند !
🌹کانال مطلب وداستان شیک