دوستان یه چیز مهم رو میخوام به شما عزیزان بگم . اینه که هر کسی تصمیم با خودشه . ما این سایت هارو داریم معرفی میکنیم هدف اصلی ما هم زیر محموعه گیری و سوده و دوم اینکه برا شما هم سودی داشته باشه این هم مارو خوشحال میکنه . این یک حقیقته اگه بگم برا زیر مجموعه گیری نیست حقیقت نداره . خوب ماهم زحمت میکشیم ویدئو میسازیم حالا هر کسی میل خودشه بخواد زیر مجموعه ما بشه میتونه بشه و میتونه هم اصلا نشه . ولی زیر مجموعه شدن هم سودهای برای خود شما داره . مثلا یک روش هایی هست من فقط برا کسی که زیر مجموعه من هست بهش میگم . برا همه نمیگم . خوب بهرحال ریسکش پای خودتونه ما هیچ احدی رو بزور نمیاریم داخل این کار ما فقط و فقط معرفی میکنیم حالا شمام عقل دارین و تصمیم با خود شماست اگه بخواین وارد بشین یانه . خیلی از دوستان میگن پول بزارم آیا من به هیچ کسی نگفتم بزار همه هم شاهدن من گفتم تصمیم با خودته من نمیگم بزار یا نزار . حالا بعدا اگه ضرری کردین گردن ما نندازین ما هیچ کسی و بزور نمیاریم تو هیچ کاری . موفق و سر بلند باشین 🌺🌺
سایت هایی که معرفی میکنیم👇