در بخش ماشین حساب اگه بزنید به شما میگه 10 تا از این پرنده ها . روزی 7 دلار به شما میده