معرفی سایت golden farm 

golden farm چیست؟ سایت golden farm همانطور که از نامش پیداست با الگو برداری از مزرعه پرندگان نوعی بازی جالب برای کسب درآمد به دلار طراحی کرده است که از طریق خریدن پرندگان مختلف و جمع آوری تخم آنها و سپس فروش تخم ها و شروع به کسب درامد میکنید.
حداقل سرمایه گذاری: 1دلار                                                                                                         نقاط قوت و نکات کاربردی در مورد سایت golden farm                                                                      

لیست پرداختی های روزانه در سایت قابل مشاهده است.

پرداخت منظم و به صورت آنی (سیستمی) از سال 2013 تا الان

امنیت بسیار مناسب با امکان تایید دو مرحله ای توسط ایمیل                                                                                                                                                               لینک ثبت نام روی پیوند های روزانه قرار دار                                                               

جدول پاداش های دریافتی به ازای زیرمجموعه ها 

Partners programFor each replenishment by a referral of the 1st level:30% of the replenishment sumFor each replenishment by a referral of the 2nd level:10% of the replenishment sumFor each replenishment by a referral of the 3d level:5% of the replenishment sumFor each replenishment by a referral of the 4th level:5% of the replenishment sumFor each unique registration (with unique IP address):250 Silver coins for purchases

سوذ ماهانه حدود 48 درصد اعتبار خرید و 21 درصد اعتبار قابل برداشت

حداقل سرمایه گذاری 1دلار و حداقل برداشت 1 سنت می باشد .

حداکثر برای سرمایه گذاری وجود ندارد .

پورسانت دهی به صورت درصد و تا 4 لول به ازای هر خرید

دریافت 250 سکه سیلور به ازای هر ثبت نام

نکته مهم: در صورت فعالیت نکردن و جذب نکردن زیرمجموعه فقط 30 درصد از مجموع واریز قابل برداشت می باشد و درصد میزان حد برداشت شما به نسب خرید هر زیرمجموعه به صورت درصد افزایش پیدا می کند.