سارافون نخی
👈سایز ۱: قد بدون احتساب بندها ۴۴،پهنا۲۸
👈سایز ۳:قد بدون احتساب بندها ۵۵،پهنا ۳۰
👈سایز ۵:قد بدون احتساب بندها ۶۴،پهنا ۳۴
💥قیمت: ۶۱۰۰۰ تومان💥

🆔️ جهت سفارش:👈👈👈👈👈👈
@Delinazsell