هوا یه جوریه انگار که می‌خوای بیای بگی دوسم داری 🙃