زن نیسی اگه شوهرت تا صبح سرتا پاتو مث موز لیس نزنه و خیسِ آبت نکنه 🙈😅🏃‍♀

منم اولا نمیدونستم که دکمه ی روشنه شوهرمو 😐🔥😂! بیشور مث خرس پشتشو بهم میکرد میخوابید 😐🤦‍♀
دیدم عه !!! اینجوریاسسسس؟؟؟
شروع کردم یه ترفندایی پیاده کردن 😝 یه سوسه هایی میام براش هی میگه توروخدا امشب هست؟😳😂 یه شیرین زبونیایی میکنم التماس میکنه میگه مرگ من کی یادت داده😉
عمرا لو بدم که یه کانال اینهمه داغش کرده روم بزا فک کنه عرضه از خودمه😜 اینم لینکش ببینید عالیه😄👇
https://t.me/joinchat/AAAAAErKdv5H4TgM02bSqQ

آموزش عشوه گری و لوندی جوری که شوهرت بخورتت 😋😜😍🥰
https://t.me/joinchat/AAAAAErKdv5H4TgM02bSqQ