🔴 سربازان آمریکا در دنیای هالیوودی و واقعیت!

🔸دومین حمله آمریکایی علیه دولت ونزوئلا نیز با شکست مواجه شد.
@YouThinkEvrything