🔵دلیل تأکید بر دعا کردن چیست؟

🌷امام کاظم (علیه السلام) فرمودند:

⛔️بلا و گرفتارى بر مؤمنى وارد نمى شود مگر آنکه خداوند عزوجل بر او الهام مى فرستد که به درگاه باری تعالى دعا نماید و آن بلا سریع بر طرف خواهد شد.

🔴 ولی چنانچه از دعا خوددارى نماید، آن بلا و گرفتارى طولانى می گردد.

🌾 پس هر‌گاه فتنه و بلائى بر شما وارد شود، به درگاه خداوند مهربان دعا و زارى نمائید…

@hasanzadehamoli
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
📕الکافی، ج ۲، ص ۴۷۱.
وسائل الشّیعه، ج ۷، ص ۴۴.