#قەسیدە 📖 ئەی خاڵۆی ڕێبوار
به دەنگی 🗣 #مێهران_سنەیی

📃 #شێعر 👇
ــــــــــــــــــــــــــ

وەی خاڵۆی ڕێبوار ڕێگا نازانم
بمخە سەر ڕێگا ڕۆحی ڕەوانم

وەی خاڵۆی ڕێبوار ڕێگام هەورازە
داخی دوورییەکەی پرچی شابازه

وەی خاڵۆی ڕێبوار ڕێگا نازانم
بمخە سەر ڕێگا ڕۆحی ڕەوانم

وەی خاڵۆی ڕێبوار ڕێگەکەم دووره
مەنزڵ بێ پایان تۆشەم زەرووره

وەی خاڵۆی ڕێبوار ڕێگا نازانم
بمخە سەر ڕێگا ڕۆحی ڕەوانم

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

#قەسیدە 📖 ئەی خاڵۆی ڕێبوار
به دەنگی 🗣 #مێهران_سنەیی
┄┅┄┄┅┄┄┅┄
ڪــاناڵی تـێـکـستی گـۆرانـی
👉 @Kurdi_Clip 👈

ڪــاناڵی دەنــگـی قـــورئان
👉 @Dangi_Quran 👈