🔴 قابل توجه کشاورزان عزیز 📣📣📣

به اطلاع کلیه باغداران عزیز می رسانیم با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و مراحل رشدی درخت انگور و همچنین سابقه ی آلودگی به بیماری قارچی سفیدک سطحی انگور در منطقه

جهت جلوگیری از آلودگی باغات و کاهش خسارت در زمانهای ذیل اقدام به گوگرد پاشی و سم پاشی نمایید.

مرحله ی اول : بعد از ظهور ۵ تا ۶ برگی شاخه

مرحله ی دوم : بعد از پایان گلدهی و ریزش کامل گلبرگ ها

مرحله ی سوم : هنگام تشکیل غوره

@taminnahadecom