یا وارد رابطه نشین،یا کم نزاریه
اون آدمی که با شماست نباید تقاص
آدمای قبلی زندگی شمارو پس بده…

🍁 @asheghabaad