‌ ‌ ‌‌‌ ‌ کانالت خیلی مذخرفه آبروی هر چی کانال آبشار جاذبه هست رو بردید پست های بی کیفیت ترجمه های مذخرف همینطور وابسته به بقیه کانال ها و مجبور شدن به متحد شدن با بقیه اگه مردی این پیام رو بزار کانالت