‏- برو دنبال آرزوهات نه دنبال آدما
+ اگر آرزوم یکی از این آدما بود چی؟

🍁 @asheghabaad