🔺چندتا وام چهار درصد پنجاه ميليوني موجود هستش با بازپرداخت 3ساله
براي اطلاعات بيشتر فقط پيام بديد زنگ
نزنيد👇🏾

@farhad_khana

☑️☑️☑️☑️