#سخن_عالم2

از آیت الله بهجت(ره) سوال شد
چه کنیم که نماز صبحمان قضا
نشود؟
فرمودند : کسی که باقی نماز هایش را در اول وقت بخواند خداوند او را برای نماز صبح بیدار خواهد کرد