حدید اونیکس
پک ۶ تایی
۴۸۰۰۰ تومان(هر عدد ۸۰۰۰تومان)