اگه کسی درخواست داشت،با ایدی زیر در ارتباط باشه
@Kh_Sh_majazi
در اسرع وقت جواب میدم