آیا می‌دانستید مدل فشار دادن خمیر دندان شخصیت شما را بر ملا می‌کند؟ 🤔

۱- شما انسانی کاملا مقتصد، صرفه‌جو و منظم هستید و همان‌قدر که به متعلقات خود توجه دارید، نگران و حامی اطرافیان خود نیز هستید. شمابسیارسخت‌کوش و متعهد هستید، خانه و زندگی بسیار تمیزومرتبی دارید .

۲-شما فردی واقع‌بین و فعال هستید. اگر با چالش در زندگی مواجه شوید این توانایی را دارید که همه اوضاع را سر سامان دهید و راه‌حل درست را پیدا کنید. شما فردی بسیار اجتماعی هستید، دوستان زیادی دارید

۳- شما انسانی مصمم، سرسخت و لجباز هستید و اگر اراده کنید چیزی را بدست بیاورید، حتما آن را به دست خواهید آورد. تقریبا بدبین هستید و خیلی سخت به دیگران اعتماد میکنید. اغلب ترجیح میدهید فقط به خودتان اعتماد و تکیه کنید

۴- شما از تنها ماندن لذت میبرید. می‌توان گفت انسانی هنرمند و رویاپرداز هستید. شما فردی بسیار حساس، با شخصیت، آسان‌گیر، دلسوز، باملاحظه و بااستعدادی هستید.

۵- انسانی بسیار خلاق و هنرمند هستید. شما می‌توانید از جهات مختلف به دنیا نگاه کنید. فردی بسیار مثبت‌اندیش و روشن‌فکر هستید