🔻 انتقال مفهوم با گرافیک خلاقانه

هدف گرافیک، اثرگذاری روی آدم‌هاست. بیمه دی چند سال پیش در کمپین «برسیم» تبلیغات جذابی رو تولید کرده بود. تصاویر بالا پیام‌هایی را نشان می‌دهد که تصادف کرده‌اند!

این تصاویر در ثانیه های اول به خوبی مفهوم «استفاده از موبایل در هنگام رانندگی باعث تصادف می‌شود» را به بیننده القا می‌کنند در حالی که همین عبارت به صورت نوشتاری این میزان اثرگذاری را ندارد.

©️ Maat Advertising Agency

#ایده

🖌 خلاقیت خود را در گرافیک پرورش دهید:
🖌 @graphistmag