🔴مجتمع خدمات بین راهی شیخ محمد بهره‌برداری می‌شود

🔹معاون فنی و نظارت بر بهره برداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد از بهره‌برداری فاز اول مجتمع خدمات بین راهی شیخ محمد سلطان در تابستان امسال خبر داد

@kahbar_yazd