تاسیس رشته‌های جدید در دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان یزد/ خود اشتغالی هدف اصلی این دانشگاه

🔹شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاسیس ۱۵ رشته کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و پیوسته برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در استان یزد موافقت کرد

@kahbar_yazd