شال و روسری‌ها نقش بسیار مهمی در استایل خانم‌های ایرانی دارند.

درواقع یکی از ابزار مد برای ایجاد یک استایل شیک و قابل توجه می‌باشند.
پس در انتخاب یک شال یا روسری دقت
بیشتری داشته باشید!

🕶 @luxurynewss 💇‍♂💅