#استایل

🦋 استایل مینیمال

مینیمال استایلی ساده است که می‌توان از آن در موقعیت های رسمی و غیر رسمی استفاده کرد اکسسوری هایی که در این استایل استفاده میشود ظریف و ساده هستند . رنگ های خنثی از رنگ های پرکاربرد این استایل است!

🕶 @luxurynewss 💇‍♂💅