من از رویاهایے
به صبح هایت مے آیم‌
ڪه
هر بار تو را
تا نهایت دوست داشتن
آرزو ڪرده اند

#سیده_مریم_وهابی

🌺F🌺