مهدوی‌کیا در بین بهترین مدافعان تاریخ آسیا؛
فاکس اسپورت از مهدی مهدوی‌کیا به عنوان یکی از بهترین مدافعان تاریخ فوتبال آسیا یاد کرد