🕊

تـــــو خوشه‌های سپید خردسالی‌ مـــنی
ڪہ دوباره می‌چینم
تـــــو انگشتان نخستین مـــنی
کنار جالیزهای سبز خیار

#بیژن_الهی
🕊