هر کا ممبر اسپانسری پروکسی 👈🏻 ۲۵۰۰۰۰💳
هرکا ممبر پاپ 👈🏻۹۰۰۰۰💳
۵۰۰ ممبر پاپ 👈🏻 ۵۰۰۰۰💳
هر کا ممبر نوتیفیکیشن ۳۲۰۰۰۰💳
🌐سفارش و ارتباط↙️
🆔️ @adjilizz
🌐آیدی بات جهت خرید و ارتباط ↙️
🆔️ @insta_tel_mbot
🌐آیدی کانال↙️
🆔️ @insta_tel_m
🌐نمونه های انجام شده و تعرفه ها↙️
🆔️ @tarefeinsta