کسی اگه میخواد کیفیت ممبر فیکمون رو تست کنه ۱۰۰ ممبر میزنیم ۱۵۰۰💳
هر کا هم ۱۰۰۰۰💳
ریزش بسیار کم💣
🌐سفارش و ارتباط↙️
🆔️ @adjilizz
🌐آیدی بات جهت خرید و ارتباط ↙️
🆔️ @insta_tel_mbot
🌐آیدی کانال↙️
🆔️ @insta_tel_m
🌐نمونه های انجام شده و تعرفه ها↙️
🆔️ @tarefeinsta