ارزانسرای کیف دنیز

فروش به صورت تک و عمده

⛥زنانه ،دخترانه،بچگانه ،کوله ، یه طرفه ،پاسپورتی ،مجلسی⛥

⛥هزینه ارسال از یک تا چهار کیف ده هزار تومان میباشد ⛥

🎒🛍👝👜👛🎒🛍👝👜👛

ایدی سفارش
@deniz_san

لینک کانال
@arzansarakif_deniz