💎سوتین پشت پروانه ایی بغل هارنس
جلو باز شو نیم جک – فنر دارد

💎رنگ بندی طبق عکس
💎سایزبندی ۷۰ ۷۵ ۸۰ ۸۵
👈قیمت جین ۱۲ عددی :۴۳۲۰۰۰
👈قیمت هر عدد: ۳۶۰۰۰ تومان
@zaniar9380