مانتو و شلوار جنس کرپ باربی بهترین نوع پارچه. قیمت 325 ارسال رااااایگان. @foroshgah_panda