عقیق مشکی کبدی و مایل به قرمز بيضي و دايره تراش
بعضا سلیمانی و نقش دار
ثبتی تراش و مناسب برا انواع حکاکی كيلويي750هزار ت