🖋میلان با رایولا در تماس است تا قرارداد دوناروما را تمدید کند، اما تا این لحظه توافقی بین طرفین حاصل نشده است.

📰 #Sky_Sport
____________________
🔴⚫️ @MILAN_CLUB_IR 🇮🇹