🔰فالی رمضانی در تلاش برای آوردن یوویچ به میلان است. یوویچ به ربیچ و بعضی از دوستان نزدیکش گفته است امیدار است در پنجره نقل و انتقالات تابستان به میلان منتقل شود.اما با اینحال معامله دشواری است و در صورتی این انتقال می‌تواند به سرانجام برسد که یوویچ حقوقش را کاهش دهد و دو تیم نیز بر سر نحوه انتقال به توافق برسند.

📰 #RadioRossonera
______________________
🔴⚫️ @MILAN_CLUB_IR 🇮🇹