🔻لیست سه نفره میلان در تقویت خط دفاعی برای فصل آینده :

۱_سار از نیس
۲_میلینکویچ از فیورنتینا
۳_آیر از سلتیک

📰 #TuttoSport
___________________________
🔴⚫️ @MILAN_CLUB_IR 🇮🇹